ASNs allocated in Ecuador


Ecuador (EC) is a country in Americas (Latin America and the Caribbean) allocating 151 ASNs with a total of 2.2M IP addresses. The country is ranked #63 out of 249 countries by the total amount of ASNs. The organization with the biggest IP allocation in Ecuador is Satnet identified by ASN 14522 which manages 615,936 IP addresses.

Below you can see a list of ASNs allocated in Ecuador sorted by the number of IP addresses currently active on each network. You can click on individual ASN to see detailed information like traffic estimation, allocation date, peers, organization name, and much more.

ASN Organization IPs assigned
AS14522 Satnet 615,936
AS27947 Telconet S.A 534,016
AS28006 CNT EP 309,504
AS27738 Ecuadortelecom S.A. 203,776
AS27668 ETAPA EP 125,184
AS23487 CONECEL 82,432
AS22724 PUNTONET S.A. 70,144
AS19114 Otecel S.A. 57,088
AS264668 NEDETEL S.A. 47,104
AS27765 TRANSNEXA S.A. E.M.A. 16,384
AS27814 Aeprovi 14,080
AS61468 CEDIA 10,240
AS28027 Escuela Superior Politecnica del Litoral 9,728
AS28025 CENTROSUR 9,472
AS27740 NEW ACCESS S.A. 6,144
AS23031 PIOVESAN AMPUERO EMILIO (TELECU-UNILINKMASTER) 5,632
AS27902 POWERFAST 5,632
AS27948 CNT EP 5,376
AS263238 Eliana Vanessa Morocho Ona 4,352
AS14420 CNT EP 4,096
AS19582 GRUPO BRAVCO 4,096
AS27868 Ecuaonline 3,584
AS28058 Stealth Telecom del Ecuador 3,328
AS264836 Asociacion de Proveedores de Servicio de Valor Agregado(APROSVA) 3,072
AS262212 Escuela Politecnica Nacional 2,304
AS262154 Comm & Net S.A. 2,048
AS52238 SPEEDYCOM 2,048
AS266783 Anibal Humberto Enriquez Moncayo(Comunicate) 2,048
AS264744 WIFITELECOM 2,048
AS263243 BRIDGE TELECOM S.A. 2,048
AS263245 CINECABLE TV 2,048
AS262223 Necusoft Cia. Ltda. 2,048
AS28021 ASEGLOB S.A. 2,048
AS264825 TELEALFACOM CIA. LTDA. 2,048
AS52377 GILAUCO S.A. 2,048
AS26613 CNT EP 2,048
AS263174 NOVANET 1,536
AS27919 IXP ECUADOR 1,536
AS263792 IN.PLANET S. A 1,536
AS267684 VISIONMAGICA SOCIEDAD ANONIMA 1,536
AS265775 AUSTRONET 1,280
AS64110 LK-TRO-KOM S.A. (ELECTROCOM) 1,280
AS27820 Universidad Tecnica Particular de Loja 1,280
AS27844 ETAPA EP 1,280
AS269805 MEDIA COMMERCE MEDCOMM S.A 1,280
AS267778 LAGONET-TV CIA. LTDA. 1,024
AS266756 EBESTPHONE ECUADOR S.A. 1,024
AS269831 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES OROBLA S. A 1,024
AS267787 MENDOZA MENDOZA CARLOS ALFREDO(TECGLO TECNOLOGIA GLOBAL) 1,024
AS262169 SOLINTELSA 1,024
AS269853 PACHECO SAGUAY LUIS EDUARDO (CB VISION) 1,024
AS265762 CASTRO TELLO MARCO IVAN (CONEXION GLOBAL) 1,024
AS264746 Maria Teresa Vivar (CITYCOM) 1,024
AS266802 CODGREC S.A. 1,024
AS52274 NIC.EC S.A. 1,024
AS265799 EXPERTSERVI S.A. 1,024
AS267881 SAOREDES CIA. LTDA. (SAOHOSTING) 1,024
AS269935 TAPIA FLORES OSCAR ALDO (FIBRANET ZAMORA) 1,024
AS269936 TELEVISION MONTALVO VISION MONVISION S.A. 1,024
AS264824 COMPANIA ELECTROMECANICOS PARA EL DESARROLLO CSED SA 1,024
AS264826 POWERNET SD CIA. LTDA. 1,024
AS267916 GORDILLO MARIN MAYRA ALEXANDRA (MEGAred) 1,024
AS266894 LOJASYSTEM C.A. 1,024
AS266904 ALCIVAR ESPIN DANNY ALEXANDER (OptiCom) 1,024
AS267931 BANCO DEL PACIFICO S.A. 1,024
AS265632 ANGEL BENIGNO CONDOLO GUAYA 1,024
AS34466 Emilio Piovesan 1,024
AS269992 Universidad de Guayaquil 1,024
AS265657 SERVICABLE CIA. LTDA. 1,024
AS52458 WISP INTERNET ECUADOR 1,024
AS267756 TRANSCORPORACION S.A. 1,024
AS269806 PEREZ TITO JULIO CESAR(FASTNETT) 1,024
AS265711 KOLVECH S.A. (TELECOMVAS) 1,024
AS52466 Univisa S.A. 1,024
AS265724 Teneda Corporacion CIA. LTDA 1,024
AS266790 GARCIA VILLAMAR ASOCIADOS CIA. LTDA. (MUNDO WIRELESS) 768
AS263805 SOLUCIONES AVANZADAS INFORMATICAS Y TELECOMUNICACIONES SAITEL 768
AS265863 JEA.PC COMUNICACIONES S.A. 768
AS267924 BRAVO MEDRANO JOSE LUIS (ECUABIT INTERNET) 768
AS265629 FIBERNET 768
AS267699 CUBOTELECOM CIA. LTDA. 768
AS269825 UNIVERSIDAD DE LAS AMERICAS 512
AS27958 FIX GROUP 512
AS265787 MERCREDI S.A. 512
AS266812 CONEXIONTOTAL S.A. 512
AS267849 RECOMDATA CIA.LTDA. 512
AS265815 ESMONSA S.A. 512
AS266839 QUIMBITA PANCHI LUIS ANIBAL (SISCOM) 512
AS264801 BANCO GUAYAQUIL 512
AS266856 BRAVO BARAHONA WILLIAM ALBERTO(NUBESMART) 512
AS52331 CORPORACION FINANCIERA NACIONAL 512
AS262257 Banco Bolivariano C.A. 512
AS52343 UNIVERSIDAD UTE 512
AS264851 IFOTONCORP S.A. 512
AS266664 ADEATEL S.A 512
AS266667 TECCIAL 512
AS28097 Farcomed 512
AS265734 The Diners Club del Ecuador C. LTDA 256
AS262157 Tame Linea Aerea del Ecuador 256
AS269838 MENA CORNEJO HECTOR ELIAS (TECMESH) 256
AS269844 UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CHIMBORAZO 256
AS269848 UNIVERSIDAD REGIONAL AMAZONICA IKIAM 256
AS269852 LOJANOS TELECOMUNICACIONES (ASTRONETV) CIA. LTDA 256
AS263738 GRUPO EL COMERCIO 256
AS264788 Telconet S.A 256
AS27998 Contecon Guayaquil S.A. 256
AS266867 WILSON FERNANDO GOMEZ BARRIONUEVO 256
AS269941 Universidad Particular de Especialidades Espiritu Santo 256
AS52345 BANCO DE LOJA 256
AS266880 BENALCAZAR ROMERO LEONARDO ISRAEL (MAXXNET) 256
AS267907 CORPORACION FAVORITA C.A. 256
AS269728 DECERET CIA. LTDA. 256
AS266672 SYSNOVELLTEL S.A 256
AS266676 INTERBYTES 256
AS266679 ORBINET 256
AS270009 GUALAN JAPON LUIS JOAQUIN (SARAGUROSNET) 256
AS269756 REDECOM 256
AS52417 BPAC AMERAFIN S.A. 256
AS269790 UNIVERSIDAD CATOLICA DE CUENCA 256
AS269791 ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DE CHIMBORAZO 256
AS269792 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA INDOAMERICA 256
AS269799 GENOVEZ TOBAR CARLOS ANDRES (NOCTELECOM) 256
AS266728 INTER&INTER S.A. 256
AS52482 Aeprovi 0
AS52483 Aeprovi 0
AS267780 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES GUALACEOTEVE CIA. LTDA. 0
AS264717 Patriacell Ecuador 0
AS269842 COMUNICA-TE S.A. 0
AS52257 Telconet S.A 0
AS27968 CNT EP 0
AS266834 INSTALACION DE SISTEMAS EN REDES INSYSRED S.A. 0
AS28011 CNT EP 0
AS27757 CNT EP 0
AS265838 TELECOM 0
AS269953 SMART TECHNOLOGY S.A. TECHSMART 0
AS269955 ALFATV CABLE S.A 0
AS27784 Bco. Pichincha Matriz 0
AS264841 SYSTRAY S.A 0
AS28041 INTERTELNET S.A 0
AS27816 ESPOLTEL 0
AS23216 MEGADATOS S.A. 0
AS266681 ZORRILLA SOLEDISPA JUAN JOBINO (JJ COMP) 0
AS270016 ALAVA MACAS GALO ALFREDO (AIRNET) 0
AS269761 CAVNET S.A. 0
AS27841 CEDIA 0
AS265677 GEDATECU SA. 0
AS269789 ZENIX TELECOMUNICACIONES S.A. 0
AS270049 MARVICNET CIA LTDA 0
AS19169 Telconet S.A 0
AS2277 CORPORACION ECUATORIANA DE INFORMACION 0
AS26600 M.I. WEBWORKS S.A. 0